Gmina Piaski - Cel Twojej podróży
ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

tel. +48 65 571 90 30
tel. +48 65 571 91 88

Profil
FaceBook

BIP Gmina Piaski

Kanał
YouTube

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Piaski w 2023 roku

Czytaj więcej
Informacja

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2023 roku zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 13 lutego 2023 roku.

Czytaj więcej
Informacja

Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Piaski z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 8/2023 Wójta Gminy Piaski z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Piaski w 2023 roku

Czytaj więcej
Informacja

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Piaski w 2021 roku

Czytaj więcej
Nabór

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj więcej
Udzielono dotacji

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2020 w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Piaski w 2020 roku

Czytaj więcej
Lista podmiotów

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2020 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 20 stycznia 2020 roku.

Czytaj więcej
Przyznano środki

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub…

Czytaj więcej
Wyniki konkursów dla organizacji

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2019 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2019 roku.

Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert

Zarządzeniem NR 3/2019 Wójta Gminy Piaski z dnia 2 stycznia 2019 roku ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dziec…

Czytaj więcej
Program grantowy

W imieniu Fundacji Banku Zachodniego WBK mam przyjemność poinformować, iż rozpoczęliśmy nabór do programu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu.

Czytaj więcej
Przyznano dotacje organizacjom

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 201…

Czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie

W dniu 26 marca ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej