Wójt Gminy Piaski podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2023 roku zadań publicznych zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Piaski w 2023 roku z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego”.

Szczegóły w załączniku.
Pliki do pobrania:
lista_podmiotow_2023.pdf