Gmina Piaski - Cel Twojej podróży
ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

tel. +48 65 571 90 30
tel. +48 65 571 91 88

Profil
FaceBook

BIP Gmina Piaski

Kanał
YouTube

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wysokość wnioskowanej dotacji: dla zadań „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł, dla zadań „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł), w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 t…

Czytaj więcej
Pieniądze na kulturę

Informujemy, że w dniu 20 sierpnia, ogłoszony został nabór na Poddziałanie 4.4.2 WRPO 2014-2020 - Wydarzenia Kulturalne. Konkurs rozpoczyna się 22 września 2015 r. i potrwa do 9 października 2015 r.

Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie zorganizowania na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju, organizacji imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych ki…

Czytaj więcej
Przyznano środki organizacjom

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem N r 25/2014 Wójta Gminy Piaski z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie : udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…

Czytaj więcej
Seniorzy znowu w akcji! To już siódma edycja konkursu

Jesteś osobą 60 ? Masz pomysł na projekt społeczny? Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60 chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Chcesz wziąć udział w inspirujących warsztatach i zdobyć nowe umiejętności?

Czytaj więcej
50 000 zł dotacji dla firm.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej
Prawie sto tysięcy dla organizacji

Informacja o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźń. zm)

Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert

ZARZĄDZENIE NR 75 /2013 Wójta Gminy Piaski z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku oraz prowadz…

Czytaj więcej