Wójt Gminy Piaski podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2019 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z Budżetu Gminy Piaski zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Piaski w 2019 roku z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego”. 

Rodzaj zadania:

1. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku.

Tytuł projektu: Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych, sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku.

Wysokość środków: 10 000 zł


Podmiot ubiegający się o dotację:

Uczniowski Klub Sportowy Saturn Piaski przy Zespole Szkół w Piaskach.


2. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa stołowego dla mieszkańców Bodzewa i okolicznych wsi.

Tytuł projektu: Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa stołowego dla mieszkańców Bodzewa i okolicznych wsi.

Wysokość środków: 16 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
LZS UKS przy Zespole Szkół i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie.


3. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Szelejewa i okolicznych wsi.

Tytuł projektu: Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz zakresu piłki noznej dla mieszkańców Szelejewa i okolicznych wsi

Wysokość środków: 24 500 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:

Ludowy Zespół Sportowy WIELKOPOLANKA 63-820 Piaski

4. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Piasków i okolicznych wsi.

Tytuł projektu: My tworzymy sport – sport to zdrowie.

Wysokość środków: 53 500 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:

Ludowy Klub Sportowy KORONA Piaski, ul. Dworcowa 23 A, 63-820 Piaski


5. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Bodzewa i okolic w ciągu całego roku.
Tytuł projektu: Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Bodzewa i okolic w ciągu całego roku.
Wysokość środków: 2000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:

Stowarzyszenie Dziecko, ul. Bojanowskiego 14 a , 63-800 Gostyń

6. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - Organizacja imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki.

Tytuł projektu: 36 Ogólnopolski Bieg im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Wysokość środków: 16 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg”, Grabonóg 63, 63-820 Piaski

7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Organizacja przedsięwzięć służących promocji kultury regionu o zasięgu ogólnopolskim.

Tytuł projektu: Organizacja XIV Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2019

Wysokość środków: 14 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, 63-800 Gostyń, Głogówko 1

8. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - Organizacja letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piaski.

Tytuł projektu: Organizacja letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piaski

Wysokość środków: 20 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:

Stowarzyszenie Dziecko, ul. Bojanowskiego 14 a , 63-800 Gostyń