Gmina Piaski - Cel Twojej podróży
ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

tel. +48 65 571 90 30
tel. +48 65 571 91 88

Profil
FaceBook

BIP Gmina Piaski

Kanał
YouTube

Dofinansuja wypoczynek

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2009 roku.

Czytaj więcej
Klimat i energia

1 lutego 2009 ruszył konkurs Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęcający aby wspólnie podjąć działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym. Dzięki dofinansowaniu Ambasady Brytyjskiej w ramach konkursu Klimat i energia Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna kampanię na rzecz walki ze zmianam…

Czytaj więcej
Aktywna wiosna

Fundacją J&S Pro Bono Poloniae już po raz siódmy zaprasza do konkursu Aktywna Wiosna. Termin nadsyłania zgłoszeń do pierwszego etapu upływa 16 lutego br.

Czytaj więcej
Konkurs ministerialny - sport

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2009

Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na 2009 rok

Wójt Gminy Piaski z dniem 12 grudnia 2008 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Czytaj więcej
Konkurs dla szkół

Konkurs grantowy Henkel - zielone granty to wspólny projekt Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Konkurs jest częścią ogólnopolskiej…

Czytaj więcej
Zaproszenie do składania wniosków

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składnia wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między Narodami Polski i Litwy.

Czytaj więcej
Innowacje w księgowości

Już od poniedziałku można nadsyłać zgłoszenia do najnowszego konkursu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, który skierowany jest do studentów.

Czytaj więcej
Konkurs Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, finansując inicjatywy dotyczące edukacji ekonomicznej, innowacji w zakresie edukacji, dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, polityki społecznej i nauki…

Czytaj więcej