Gmina Piaski - Cel Twojej podróży
ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

tel. +48 65 571 90 30
tel. +48 65 571 91 88

Profil
FaceBook

BIP Gmina Piaski

Kanał
YouTube

Złożyli oferty

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2013 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 4 grudnia 2012 roku.

Czytaj więcej
PO FIO 2013 - ruszył nabór wniosków

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Termin składania ofert: od 30 li…

Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku, ratowania dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy, prowadzenia zajęć sportowych ogólnorozwojowych d…

Czytaj więcej
Równać szanse 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj więcej
Konkurs

Można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej
Fundusz Małych Grantów 2012

Wnioski do 1 czerwca Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Czytaj więcej
Decyzja o przyznaniu środków

Wójt Gminy Piaski w oparciu o Protokół Komisji Opiniującej w drodze zarządzenia zdecydował o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoś…

Czytaj więcej
Dotacje na wypoczynek

Wielkopolskie. Konkurs dotacyjny: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży Wojewoda Wielkopolski ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2012 roku. Oferty można składać do 19 kwietnia 2012.2012-03-23, 11.10

Czytaj więcej
Otwarty Konkurs Ofert - 2012

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie zorganizowania na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju, organizacji imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno -…

Czytaj więcej
Decyzja o przyznaniu środków

Wójt Gminy Piaski w oparciu o Protokół Komisji Opiniującej w drodze zarządzenia zdecydował o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoś…

Czytaj więcej
Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość

IV Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza IV edycję konkursu "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich chętnych.

Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Czytaj więcej
Wielkopolski Lider Innowacji

W dniu 17 maja 2011 roku Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Wojewdztwa Wielkopolskiego, ogłosił III edycję konkursu "Wielkopolski Lider Innowacji", ktrego celem jest: wyłonienie i wsparcie inicjatyw innowacyjnych, ktre wpisują się w Regionalną Strategię Innowacji dla Woje…

Czytaj więcej