Wójt Gminy Piaski podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2018 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z Budżetu Gminy Piaski zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Piaski w 2018 roku z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego”.

Rodzaj zadania:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -
Organizacja imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki.

Tytuł projektu:
35 Ogólnopolski Bieg im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Wysokość środków: 15 000 zł


Podmiot ubiegający się o dotację:
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg”, Grabonóg 63, 63-820 Piaski.

Rodzaj zadania:
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizacja przedsięwzięć służących promocji kultury regionu o zasięgu ogólnopolskim.

Tytuł projektu:

Organizacja XIII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2018.

Wysokość środków: 14 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, 63-800 Gostyń, Święta Góra Głogówko 1

Rodzaj zadania:
3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Piaski.


Tytuł projektu:

Organizacja letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piaski.

Wysokość środków: 20 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie DZIECKO ul. Bojanowskiego 14 a, 63-800 Gostyń