Program ma na celu krzewienie idei sportowej, rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair-play. Chcemy zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwiamy popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. W tej edycji przeznaczyliśmy na ten cel 300 tys. złotych.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie organizacje non-profit, które współpracują z młodzieżą w wieku pomiędzy 10 a 26 rokiem życia. Pierwszeństwo będą miały projekty, których motywem przewodnim będzie sport.

Projekty można zgłaszać poprzez aplikację internetową dostępną na stronie https://granty.fundacja.bzwbk.pl w terminie od 30 czerwca do 31 lipca 2018 r. Realizację najlepszych projektów dofinansujemy kwotą do 10.000 zł.

Regulamin oraz szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://fundacja.bzwbk.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin-BMMS_final.pdf

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości związane z uczestnictwem w konkursie. Czekamy na nie pod adresem e-mail: fundacja@bzwbk.pl