Gmina Piaski - Cel Twojej podróży
ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

tel. +48 65 571 90 30
tel. +48 65 571 91 88

Profil
FaceBook

BIP Gmina Piaski

Kanał
YouTube

Wyniki postępowania konkursowego

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2013 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 25 marca 2013 roku.

Czytaj więcej
Dofinansowanie wypoczynku

Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2013 roku.

Czytaj więcej
Sołectwo w sieci

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło ogólnopolski konkurs pod hasłem „Sołectwa@ w sieci”. Inicjatywa, której partnerem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ma na celu aktywizację społeczności wiejskich i zachęcenie ich do korzystania z Internetu.

Czytaj więcej
Po stronie natury

Wygraj grant na realizację projektu ekologicznego! Już po raz piąty można ubiegać się o dofinansowanie projektów ekologicznych w ramach konkursu grantowego organizowanego jako element programu "Po stronie natury".

Czytaj więcej
Bank Dziecięcych Uśmiechów

Czym jest BDU? Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.

Czytaj więcej
Bank Aktywnej Młodzieży

Czym jest BAM? Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.

Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie zorganizowania na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju, organizacji imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno -…

Czytaj więcej