Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie zorganizowania na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju, organizacji imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki, organizacji festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera, ratowania dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.Szczegóły w załączniku.
Pliki do pobrania:
ogloszenie_o_konkursie.doc
zalacznik_nr_1.doc