Ponad 60 uczestników przeszło trasę 4 km po najpiękniejszym przyrodniczo miejscu w Gminie Piaski i przy zamówionej na tą okazję fantastycznej pogodzie. Pan Maciej Praczyk i Szymon Kubas – pracownicy Nadleśnictwa Piaski, opowiedzieli o zasobach leśnych Nadleśnictwa Piaski oraz przybliżyli tajemnice godurowskich lasów i pracy opiekujących się nimi miejscowych leśników. Wspólna wędrówka oraz poczęstunek kolejny raz pozwoliły na integrację i nawiązanie nowych znajomości.

Projekt Sołectwa Piaski organizacyjnie i finansowo wspierają: Nadleśnictwo Piaski, Centrum Kultury i Biblioteka Piaski, Mondi Simet Sp. z o.o., Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”, Towarzystwo Sportowe Cegielnia Piaski.

Projekt dofinansowano z Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Dziecko.