Główne zadania punktu to m.in.

- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

- udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,

- wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE JUŻ W PIATEK 14 CZERWCA 2024R. GODZ. 11.30