Porządek obrad

Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

Informacja na temat porządku obrad

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Piaski (VIII kadencji) z dnia 25 kwietnia 2024r.

przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy (IX kadencja) z dnia 7 maja 2024r.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Piaski

Wybór Komisji Rewizyjnej

Wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wybór składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju oraz ustalenia przedmiotu jej działania.

Wybór składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Pomocy Społecznej oraz ustalenia przedmiotu jej działania

Podjęcie uchwał:

Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Piaski

Interpelacje i zapytania Radnych

Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Piaski

Marcin Porzucek

Informujemy, że obrady sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna za pomocą portalu eSesja, natomiast nagrania z sesji udostępniane są na stronie internetowej www.piaski-wlkp.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski w zakładce klauzula informacyjna.