W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Zespół Śpiewaczy HARFA z Kobylina, Wolna Grupa Wokalna Złota Jesień, Chór Babie Lato z Żerkowa, Zespół Śpiewaczy Zgoda z Kamieńca, Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długich Starych, Zespół Śpiewaczy Jawor z Pogorzeli, Grupę Wokalną Retro z Borku oraz gospodarze – Zespół Śpiewaczy Tęcza oraz Kapela Podwórkowa Piaskowianie.

Na zaproszenie organizatorów na spotkanie przybyli także goście Wójt Gminy Piaski – Dariusz Naskręt, Przewodniczący Rady Gminy Piaski – Marcin Porzucek, Skarbnik Gminy Piaski – Bogumiła Sosnowska. Ponad stu uczestników spotkania przy muzyce i tańcu bawiło się do późnych godzin wieczornych. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach.