Pierwszą część sesji prowadziła radna Maria Wesołek. Nowi radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli slubowanie, a następnie podczas tajnego głosowania radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Piaski, którym został radny Marcin Porzucek. Wybrano także Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Pierwszym Wiceprzewodniczącym został radny Bernard Dorsz, a Drugim Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Piaski została radna Mirosława Konieczna. Podczas pierwszej sesji odbyło się także ślubowanie nowego Wójta Gminy Piaski – Dariusza Naskręta. Na zakończenie motocykliści grupy Wolni Jeźdźcy Piaski pożegnali odchodzącego na emeryturę poprzedniego Wójta Gminy Piaski – Wiesława Glapkę i wręczyli pamiątkową statuetkę. Kolejna sesja Rady Gminy Piaski odbędzie się 14 maja.