Obecnie firma "AS" Piotr Frąckowiak z Gostynia układa kostkę betonową na chodniku i wjazdach. Wartość umowna zadania inwestycyjnego wynosi 1 085 028,74 zł brutto. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny Gminy stanowi 12,15 % wartości umownej inwestycji.