Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Piaskach  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejZałączniki do pobrania: