Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Piaskach  przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonegoZałączniki do pobrania: