Generalnym wykonawcą zadania inwestycyjnego jest firma Baydo Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość umowna zadania wynosi 1 290 607,22 zł brutto. Termin umowny wykonania prac - do dnia 16 grudnia 2024r., jednak wykonawca zapewnia, że zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny Gminy Piaski wynosi 12,15 % wartości umowy.