Rodzinne i ekologiczne spotkanie na Świętej Gorze.