Od 1 kwietnia zmienią się zasady programu "Czyste powietrze". Dofinansowanie do pompy ciepła, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie i kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy urządzenie będzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Lista ZUM (ios.edu.pl)