Informujemy, iż w ramach działalności  gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze" w Gminie Piaski do końca grudnia 2023 r.:

  • złożono 147 wniosków o dofinansowanie
  • zrealizowano 71 przedsięzięć
  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji wyniosła: 1 185 207,02 zł