Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych wraz z infrastrukturą rekreacyjną i drogową, na które Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Umowa na przebudowę drogi gminnej - ulicy św. Filipa Neri w Piaskach opiewa na kwotę 1 085 028,74 zł brutto.

Termin wykonania: nie później niż do dnia 16.12.2024r.

Wykonawca: "AS" Piotr Frąckowiak, ul. Kręta 33/2, 63-800 Gostyń. Umowa na budowę boisk wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych w Bodzewie i Szelejewie zostanie podpisana w piątek 26 stycznia.