Część I: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy wiejskiej szkole podstawowej w miejscowości Szelejewo Pierwsze wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

Część II: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy wiejskiej szkole podstawowej w miejscowości Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Umowa na budowę boisk wielofunkcyjnych w Szelejewie Pierwszym i Bodzewie opiewa na kwotę 2 949 259,33 zł brutto.

Termin wykonania: nie później niż do dnia 16.12.2024r.

Wykonawca: BAYDO Sp. z o.o. ul. Poznańska 31, lok. 10, 85-129 Bydgoszcz.