Po godzinie 12.00 kolumna aut, w tym samochody retro, a także ciągniki i motocykle jako pierwsze przejechały nowym, blisko 8,5 kilometrowym odcinkiem. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił rolę radnych sejmiku województwa wielkopolskiego, którzy podejmowali decyzję o przeznaczeniu określonych środków na tę inwestycję. Dodał również, że inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych kwotą 118 milionów złotych, a pozostała część środków pochodziła z budżetu województwa. Podziękował również za zaangażowanie gospodarzy tego terenu: starosty Marcinkowskiego, burmistrza Kulka i wójta Glapki. Wójt Gminy Piaski - Wiesław Glapka w swoim przemówieniu podkreślił, że obwodnica wpłynie na szybszy rozwój strefy przemysłowej, a także zachodniej części gminy.