Tereny inwestycyjne objęte są 5 letnim zwolnieniem z podatku od nieruchomości : od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zatrudniających pracowników w obrębie Strefy.

Z obszarem terenów inwestycyjnych objętych ww. planem oraz z uchwałą można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Piaskach, pokój nr 18 II piętro (65 529 54 41) oraz na stronie www.piaski-wlkp.pl w zakładce e-mapa szukaj plany.

Obszar terenów inwestycyjnych przylega do drogi publicznej – gminnej o nawierzchni bitumicznej, łączącej się z drogami powiatowymi, które połączone są z drogą krajową nr 12.

W sąsiedztwie przebiegać będzie obwodnica miasta Gostynia, w ciągu drogi wojewódzkiej 434 .


Grunty użytkowane rolniczo, w przeważającej części grunty klasy VI, posiadają dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej. Właściciele gruntów – osoby fizyczne wyraziły zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych przez Urząd Gminy w Piaskach – pokój nr 18, II piętro (65 529 54 25).
W Strefie funkcjonuje kilka przedsiębiorstw – m.in. Mondi Simet S.A., SIMPAX, FAIRBOX.

Pliki do pobrania:
mpzp_piaski_grabonog_2017.01.31_mapa.zip