Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 110
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 56
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 819 213,30 zł