Obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Deklarację można złożyć w dwóch formach - elektronicznej (za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl ) i papierowej w Urzędzie Gminy. W przypadku źródeł ciepła, które funkcjonowały przed 1 lipca 2021 roku Właściciele budynków mają rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 roku, natomiast jeżeli dom posiada nowe źródło ogrzewania, które zostało lub zostanie zainstalowane i uruchomione po 1 lipca 2021 roku to zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni.Załączniki:1. Deklaracja A2. Deklaracja B
Pliki do pobrania:
deklaracja-a-30.06.2021.pdf
deklaracja-b-30.06.2021.pdf