Zapowiadany program Moje Ciepło ma być zachętą do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. W przypadku programu Moje Ciepło chodzi konkretnie o pompy ciepła. Inwestycje w pompy ciepła są ważnym elementem rozwoju OZE w Polsce. Ich coraz większy udział w ogrzewaniu budynków jest kluczową kwestią w dążeniu do osiągnięcia wymaganej efektywności energetycznej.

Dokładne warunki programu poznamy w przyszłym roku. Wiadomo natomiast, że program Moje Ciepło skierowany ma być do właścicieli bądź współwłaścicieli tylko i wyłącznie nowo budowanych domów jednorodzinnych i dotyczyć będzie zakupu oraz instalacji pomp ciepła w nowych budynkach. W Polsce długo brakowało ogólnokrajowego programu dopłat, który wsparłby inwestycje w pompy ciepła w nowych obiektach. Rozwiązaniem tego problemu ma być program Moje Ciepło.

Konkretnych danych jeszcze nie ma. Wiadomo jednak, że Moje Ciepło zakłada dotacje na poziomie do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wiadomo również, że dofinansowanie do pompy ciepła nie będzie wyższe niż 21 tys. zł. Prace nad nowym programu trwają. Póki co wciąż nie określono, jaki budżet będzie do dyspozycji beneficjentów.

Początkowo program Moje Ciepło miał ruszyć jeszcze w tym roku, jesienią. Nie został on jednak zatwierdzony przez Komitet Inwestycyjny EBI. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że program Moje Ciepło ma być finansowany z funduszy pochodzących z rynku praw do emisji CO2, konkretnie z Funduszu Modernizacyjnego, ustanowionego w ramach pakietu Fit for 55. Pierwotnie Unia Europejska odrzuciła wniosek NFOŚiGW, gdyż w unijnej dyrektywie ETS nie wpisano wymiany źródeł ciepła jako priorytetu dla pieniędzy z tego funduszu. Po uzupełnieniu dokumentów, złożono w tej sprawie kolejny wniosek i prawdopodobnie będzie rozpatrzony korzystnie.

Dokładna data rozpoczęcia naboru wniosków o dopłaty do pomp ciepła nie jest jeszcze znana. NFOŚiGW szacuje, że program Moje Ciepło ruszy w pierwszym lub drugim kwartale 2022.

Link do artykułu w Muratorze: https://bit.ly/3GaF5DVAgroenergia – fotowoltaika powyżej 10 kW dla rolników

Poniższą informację można wysyłać bezpośrednio do zainteresowanych osóbW poniższym linku znajdą Państwo warunki programu i wymagane załączniki:

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/o-programie-agroenergia/Za pośrednictwem poniższego portalu musimy złożyć wniosek (elektronicznie). Wersję papierową wysyłamy pocztą:

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/Poniżej kontakt do doradcy właściwego wg miejsca realizacji inwestycji. Udzieli on doradztwa w zakresie realizacji i finansowania inwestycji w ramach OZE i Efektywności energetycznej:Krystian Margan

tel: 61 84 56 210
tel. kom. 887 447 745