Gmina Piaski - Cel Twojej podróży
ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

tel. +48 65 571 90 30
tel. +48 65 571 91 88

Profil
FaceBook

BIP Gmina Piaski

Kanał
YouTube

Nowe stawki opłat od maja 2022 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Piaski zawiadamia, że w dniu 10 marca 2022 r. Rada Gminy Piaski podjęła uchwałę nr XXXI/262/2022 w sprawie metody ustalania opłaty za gospo…

Czytaj więcej