Gmina Piaski - Cel Twojej podróży
ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

tel. +48 65 571 90 30
tel. +48 65 571 91 88

Profil
FaceBook

BIP Gmina Piaski

Kanał
YouTube


Zobacz więcej...


Najnowsze wiadomości z gminy Piaski:

Informacja
Informacja

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Starosta Gostyński zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli na członkó…

Czytaj więcej
Otwarcie świetlicy w Bodzewie.
Otwarcie świetlicy w Bodzewie.

Inwestycja „Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynków świetlic w Bodzewie i Szelejewie Pierwszym i przystosowanie aktywnej animacji i rehabilitacji seniorów” to od lat wyczekiwane przez mieszkańców działanie, które zostało zrealizowane dzięki środkom zewnętrznym z Programu Polski Ład i pien…

Czytaj więcej
Zobacz więcej...

Ważne linki:


Zapowiedzi:

Zobacz więcej...